Beranda > Imamah > Note dari akun Aditya Riko 8

Note dari akun Aditya Riko 8

Adakah Bukti Berupa Hadits Sahih dari Rasulullah Saw Yang Menyatakan Nama-nama 12 Imam Syiah ?

by Aditya Riko on Tuesday, June 21, 2011 at 12:37am ·

Bisa dikatakan ini note sekuel dari note yang lalu, yang berjudul Yanabi’ul Mawaddah : Kitab Sunni Atau Syi’ah ?

Kalau sebelumnya adalah kasus kema’shuman imam syiah di luar ahlul kisaa’, kali ini kasusnya adalah adakah bukti berupa hadits yang sahih dari Rasulullah Saw yang menyatakan nama-nama 12 Imam Syiah ?

 

Berikut adalah jawaban-jawaban yang muncul setelah melakukan interview  disini. Berhubung komen sudah terlalu banyak dan akhirnya tidak jelas lagi arah pembicaraan, kita buat catatan saja dari jawaban-jawaban yang sudah muncul.

 

—–o0O0o—–

 

Riwayat pertama, dari Jabir bin Yazid al-Ju’fi, dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah al-Anshari berkata,

Rasulullah (s.`a.w.) bersabda kepadaku: “Wahai Jabir! Sesungguhnya para wasiku dan para imam selepasku pertamanya `Ali kemudian Hasan kemudian Husain kemudian `Ali b. Husain. Kemudian Muhammad b. `Ali al-Baqir. Anda akan menemuinya wahai Jabir sekiranya anda mendapatinya, maka sampailah salamku kepadanya. Kemudian Ja`far b. Muhammad, kemudian Musa b. Ja`far, kemudian `Ali b. Musa, kemudian Muhammad b. `Ali, kemudian `Ali b. Muhammad, kemudian Hasan b. `Ali. Kemudian al-Qa’im namanya sama dengan namaku dan kunyahnya adalah kunyahku, anak Hasan b. `Ali. Dengan beliaulah Allah akan “membuka” seluruh pelusuk bumi di Timur dan di Barat,dialah yang ghaib dari penglihatan. Tidak akan percaya kepada imamahnya melainkan orang yang diuji hatinya oleh Allah SWT”.

 

Jabir berkata: Wahai Rasulullah! Adakah orang ramai boleh mengambil faedah darinya ketika ghaibnya? Beliau menjawab: “Ya! Demi yang mengutuskan aku dengan kenabian sesungguhnya mereka mengambil cahaya daripada wilayahnya ketika ghaibnya, seperti orang ramai mengambil faedah dari matahari sekalipun ianya ditutupi awan”. Ini adalah di antara rahsia-rahsia ilmu Allah yang tersembunyi. Justeru itu rahsiakanlah mengenainya melainkan kepada orang yang ahli.

 

Comment :

 

Riwayat semisal ini dapat ditemui dalam Tafsir al-Mizaan, Sayyid Thabathaba’i, yang menyebut berasal dari tafsir al-Burhan, dari Ibn Babawaih dg sanad dari Jabir bin Abdullah al-Anshari, :

 

في تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده عن جابر بن عبد الله الانصاري: لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم – يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول – واولى الامر منكم – قلت يا رسول الله عرفنا الله ورسوله – فمن اولوا الامر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك – فقال صلى الله عليه وآله وسلم هم خلفائي يا جابر – وأئمة المسلمين من بعدى – أولهم على بن أبى طالب ثم الحسن…..

 

Kemudian di bawahnya Sayyid Thabathaba’i menyebut rujukan Yanabi’ul Mawaddah dan Ghayatul Maram lilBahraani, dan selainnya.

http://al-shia.org/html/ara/books/lib-quran/almizan04/07.htm (408-409)

 

Dari Yanabi’ul Mawaddah :

وفي المناقب: حدثنا أصحابنا وقالوا: حدثنا محمد بن همام، قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن مالك الفزاري، قال: حدثني الحسين بن محمد بن سماعة قال: حدثني أحمد بن الحارث، قال: حدثني المفضل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الانصاري يقول

http://yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2920.html (398-399)

 

Untuk Ghayatul Maram dapat dilihat di Bab 59 (tentang firman Allah di an-Nisaa’ :59), hadits ke-10

الحديث العاشر: ابن بابويه قال: حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك الفرازي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحارث قال:

حدثني المفضل بن عمر عن يونس بن ظبيان عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري

http://www.aqaed.com/book/329/gh-mram3-09.html#3mr30 (113)

Melihat footnote, sumber : kamaluddin

 

Kamaluddin :

حدثنا غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك الفرازي قال حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحارث قال حدثني المفضل بن عمر عن يونس بن ظبيان عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري

http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba/aqaed/kamal/07.htm (253 – hadits-3)

 

Syiah sering mengulang2 riwayat ini dengan hanya menyebutkan sumber Yanabi’ul Mawaddah, dengan membuat dakwaan bahwa Yanabi’ul Mawaddah adalah kitab sunni.  Padahal dari semua sumber diatas, dilihat rantai periwayatannya jelas sekali bahwa riwayat tsb menukil dari Ibn Babawaih/syaikh Shaduq, sedangkan syaikh Shaduq ini adalah dedengkotnya Imamiyah.

 

Dan dinilai dengan kitab rijal-nya syiah sendiri riwayat diatas sangat bermasalah, karena ada rawi bernama Yunus bin Zhabyan, selain dari awal sanad sudah terlihat kelemahan riwayat karena ketidakjelasan identitas perawi (حدثنا غير واحد من أصحابنا)

 

Siapa Yunus bin Zhabyan ?

 

Khulasah, al-Allamah al-Hilli,

قال أبو عمرو الكشي قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه الكذابون المشهورون أبو الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصائغ و محمد بن سنان و أبو سمينة أشهرهم

و قال النجاشي إنه مولى ضعيف جدا

Keyword : pendusta kondang. Kalau menurut Najasyi, dha’if jiddan.

http://al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_heli/55.htm#ch263

 

Kitab ad-Du`afa of Ibn al-Ghada’iri :

( 45 ) – 1 – يُوْنُسُ بنُ ظَبْيان، كُوْفيٌّ.  غالٍ، كذّابٌ‏(96) وضّاعٌ لِلحديث.(97)  رَوى‏ عن أبي عَبْداللَّه (ع).  لايُلْتَفَتُ إلى حديثِهِ.(98)

1 – Yunus b. Zhabyan, Kufan.  Ghali, a liar and fabricator of hadith.  He narrated from Abu `Abdillah (as).  His hadith are not turned to.

http://www.tashayyu.org/rijal/kitab-ad-duafa-of-ibn-al-ghadairi

 

Dirasatun fil hadits wal muhaditsin, Hasyim Ma’ruf

يونس بن ظبيان ، نص المؤلفون في الرجال على انه ضعيف لا يلتفت إلى حديثه واتفقوا على انه من الغلاة الوضاعين

http://www.shiaweb.org/books/hadith/pa19.html

 

Rijal Ibn Dawud

548- يونس بن ظبيان :

ق [جخ، غض] كوفي كذاب وضاع الحديث [جش] مولى ضعيف جدا لا يلتفت إلى روايته، كل كتبه تخليط [كش] عن محمد بن مسعود متهم غال

الجزء الثاني من رجال ابن داود – باب الياء- 527

http://al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_ibn_davood2/28.htm

 

Dari sini kesimpulannya, riwayat ini sumbernya dari dedengkotnya syiah imamiyah, bukan riwayat ahlussunnah, dan ditinjau dari ilmu rijalnya syiah sendiri riwayat berasal dari orang yang sangat “bermasalah”.

 

—–o0O0o—–

 

Riwayat kedua, dari Jabir bin Abdullah al-Anshari (ra) berkata :

Jundal bin Janadah berjumpa Rasulullah (saww) dan bertanya kepada beliau beberapa masalah. Kemudian dia berkata : ”Beritahukan kepadaku wahai Rasulullah tentang para washi anda setelah anda supaya aku berpegang kepada mereka.”

Beliau (saww) menjawab : “Washiku dua belas orang.” Lalu Jundal berkata : “Begitulah kami dapati di dalam Taurat.” Kemudian dia berkata : “Namakan mereka kepadaku wahai Rasulullah.” Maka Beliau (saww) menjawab : “Pertama adalah penghulu dan ayah para washi adalah Ali. Kemudian dua anak lelakinya Hasan dan Husain. Berpeganglah kepada mereka dan janganlah kejahilan orang-orang yang jahil itu memperdayakanmu. Kemudian Ali bin Husain Zainal Abidin, Allah akan mewafatkan (Ali bin Husain) dan menjadikan air susu sebagai minuman terakhir di dunia ini.”

Jundal berkata : “Kami telah mendapatinya di dalam Taurat dan di dalam kitab-kitab para Nabi (as) seperti Iliya, Syibra dan Syabir. Maka ini adalah nama Ali, Hasan dan Husain, lalu siapa setelah Husain..? siapa nama mereka..?”

 

Berkata (Rasulullah) saww : ”Setelah wafatnya Husain, imam setelahnya adalah putranya Ali dipanggil Zainal Abidin setelahnya adalah anak lelakinya Muhammad, dipanggil al-Baqir. Setelahnya anak lelakinya Ja’far dipanggil al-Shadiq. Setelahnya anak lelakinya Musa dipanggil al-Kadzim. Setelahnya anak lelakinya Ali dipanggil al-Ridha. Setelahnya anak lelakinya Muhammad dipanggil al Taqy Az Zaky. Setelahnya anak lelakinya Ali dipanggil al-Naqiy al-Hadi. Setelahnya anak lelakinya Hasan dipanggil al-Askari. Setelahnya anak lelakinya Muhammad dipanggil al-Mahdi al-Qa’im dan al-Hujjah. Beliau ghaib dan akan keluar memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana itu dipenuhi dengan kefasadan dan kezaliman. Alangkah beruntungnya bagi orang-orang yang bersabar semasa ghaibnya. Dan alangkah beruntungnya bagi orang-orang yang bertaqwa terhadap Hujjah mereka. Dan mereka itulah orang yang disifatkan oleh Allah di dalam firmanNya “Petunjuk bagi mereka yang bertaqwa yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib.” Kemudian beliau membaca “Maka sesungguhnya partai Allah itulah yang pasti menang. (al-Mujaadilah : 22)” Beliau bersabda : Mereka adalah dari partai Allah (hizbullah).”

 

Comment :

 

Ini juga riwayat yg didakwa diriwayatkan oleh ahlussunnah sendiri, lantaran ada di Yanabi’ul Mawaddah. Coba kita cek riwayat yang dimaksud orang2 lebay itu di Yanabi’ul Mawaddah :

وفي المناقب عن واثلة بن الاسقع بن قرخاب، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: دخل جندل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول الله (ص)، فقال

…………………dst…..lht mulai kalimat akhir hal 283

http://yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2920.html

 

Dari rangkaian sanadnya aja jelas kalo qunduzi cuma ambil riwayat dari kitab lain…(yg jelas bukan kitab sunni). Lihat footnote-nya, tertulis “Ghayatul Maram“……

 

Dalam Ghayatul Maram, riwayat tsb terdapat dalam juz.4 bab 80

bisa dilihat disini :

http://www.aqaed.com/book/330/gh-mram4-09.html#4mr039

lht hal 119, riwayat ke-6

 

السادس: ابن بابويه قال: حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني (رحمه الله) قال

حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبد الله بن يحيى بن خاقان المقرئ ببغداد قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا محمد بن حماد بن هامان الدباغ أبو جعفر قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا الحرث بن تيهان قال: حدثنا عقبة بن يقطان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأصقع بن قرضاب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل جندب بن جنادة بن جبير على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أخبرني عما ليس لله، وعما ليس عند الله، وعما لا يعلمه الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أما ما ليس لله فليس له شريك وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم العباد، وأما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود: عزير ابن الله، والله لا يعلم له ولدا ” فقال جندل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله حقا

……….dst……

 

Dari sumber yang ada jelas bahwa riwayat tsb bukan riwayat dari ahlussunnah….

 

Sekarang urusan rawinya…sementara hanya dilihat di awal sanad, rawi dengan nama Abul Mufadhdhol al-Syaibani. kita cek pake kitab syiah sendiri.

 

أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني

Abu al-Mufadhdhol, Muhammad bin Abdillah bin al-Muthalib al-Syaibani

 

Kitab ad-Du`afa of Ibn al-Ghada’iri :

34 – مُحَمَّدُ بنُ عَبْداللَّه بن مُحَمَّد بن المُطَّلِب، الشَيْبانيُّ، أبُو المُفَضَّل. وَضّاعٌ، كَثِيرُ المَناكِيرِ. رأيْتُ كُتُبَهُ، وفيها الأسانيدُ من دُوْنِ المُتُوْنِ، والمُتُوْنُ من دُون الأسانيد. وأرى تَرْكَ ما يَنْفَرِدُ بِهِ.(87)

34 – Muhammad b. `Abdullah b. Muhammad b. al-Muttalib, ash-Shaybani, Abu Mufaddal. A fabricator, (narrated) much that is denied. I saw his books and in them are isnads without texts and texts without isnads. I regard (that one must) abandon what he exclusively (narrates).

http://www.tashayyu.org/rijal/kitab-ad-duafa-of-ibn-al-ghadairi

 

Khulasah, al-Allamah al-Hilli

– محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني:

يكنى أبا الفضل كثير الرواية حسن الحفظ ضعفه جماعة من أصحابنا و قال ابن الغضائري إنه وضاع كثير المناكير رأيت كتبه و فيها الأسانيد من دون المتون و المتون من دون الأسانيد و أرى ترك ما تفرد به.

http://al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_heli/51.htm

 

Rijal Ibn Dawud,

448 – محمد بن عبد الله بن المطلب :

الشيباني يكنى أبا المفضل لم [جخ، ست] كثير الرواية إلا أنه ضعفه قوم من أصحابنا [غض] وضاع للحديث كثير المناكير رأيت كتبه و فيها الأسانيد من دون المتون و المتون من دون الأسانيد و أرى ترك ما تفرد به

http://al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_ibn_davood2/24.htm

 

Kalo menurut al-Khu’i, waktu bahas riwayat yg sanadnya ada abul mufadhdhal asysyaibani :

معجم رجال الحديث: ج 1 ص 110: وطريقه إليه ضعيف بأبي المفضل الشيباني

معجم رجال الحديث: ج 1 ص 165: وطريقه إليه ضعيف بأبي المفضل الشيباني

http://www.shariat.org/Arabic/data/B/Rejaal/no2359.html

 

معجم رجال الحديث: ج 2 ص 136: وطريقه إلى كتاب التفسير ضعيف بأبي المفضل الشيباني

http://www.shariat.org/Arabic/data/B/Rejaal/no2360.html

 

Kesimpulan, sumber riwayat dari syiah  dan sangat bermasalah karena ada rawi yang bernama Abu al-Mufadhdhol al-Syaibani. Ini belum lagi cek rawi-rawi yang lain.

 

—–o0O0o—–

 

Riwayat ketiga, Seorang Yahudi disebut Na’tsal datang kepada Nabi Muhammad saww, dan ia berkata, “Hai Muhammad, saya menayakan kepadamu perkara-perkara yang telah terdetak dalam dadaku semenjak beberapa waktu, jika engkau dapat menjawabnya niscaya saya akan menyatakan masuk Islam di tanganmu.’Beliau menjawab, ‘Tanyalah! hai Aba Ammarah, maka ia menanyakan beberapa perkara yang sijawab oleh Nabi saww dan ia membenarkan, kemudian ia menanyakan, ‘Beritahukanlah padaku tentang penerimaan wasiatmu, siapakah ia itu? karena tidak seorang Nabi pun kecuali ia mempunyai seorang penerima wasiat, dan sesungguhnya Nabi kami Musa bin Imran telah berwasiat kepada Yusa’ bin Nun.’ Maka beliau bersabda, ‘Sesungguhnya penerima wasiatku adalah ‘Ali bin Abi Thalib dan setelahnya adalah kedua cucuku al-Hasan dan al-Husein kemudian beliau menyebutkan sembilan Imam dari tulang sulbi al-Husein. ‘Lalu ia berkata, ‘Ya Muhammad, sebutkanlah nama-nama mereka kepadaku!’ Beliau bersabda, “Bila al-Husein telah berlalu maka diganti oleh anaknya “Ali, bila ‘Ali telah berlalu maka diganti anaknya Muhammad, bila Muhammad berlalu maka diganti anaknya Ja’far, Musa, ‘Ali, Muhammad, ‘Ali, Hasan, al Hujjah Muhammad al-Mahdi as, maka itu semuanya adalah dua belas orang Imam.’ Kemudian orang Yahudi itu pun masuk Islam dan ia memuji Aallah SWT karena petunjuk-Nya.

 

Comment :

 

Ini juga ada dalam Yanabi’ul Mawaddah dan lagi-2 dibilang sunni padahal ujung2nya ibnu Babawaih:

الباب السادس والسبعون في بيان الائمة الاثني عشر بأسمائهم وفي فرائد السمطين: بسنده عن مجاهد، عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قدم يهودي يقال له نعثل (1)، ……..dst

http://yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2920.html -281

http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/KUTUB/Y_Mawaddah/html/Yenabi%20-3.htm – 281

 

Kita lihat sumbernya qunduzi dari footnote, riwayat berasal dari Fara’id al-Simthin :

وقال أبو جعفر [ محمد بن ] عليّ بن بابويه (2) : أخبرني أبو المفضّل محمد بن عبد الله بن عبد المطَّلب الشيباني عن أحمد بن مطرف بن سوار بن الحسين القاضي الحسني بمكّة ، أنبأنا أبو حاتم المهلّبي المغيرة بن محمد (3) قال : أنبأنا عبد الغفّار ابن كثر الكوفي ، عن هيثم بن حميد ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد :

عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : قدم يهودي على رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقال له : نعثل ، فقال له : يا محمد إنّي أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين فإن أجبتني عنها أسلمت على يدك . قال : سل يا أبا عمارة . قال : يا محمد صف لي ربّك . فقال (عليه السلام) : إنّ الخالق لا يوصف إلاّ بما وصف به نفسه ، وكيف يوصف الخالق الذي يعجز الأوصاف أن يدركه ، والأوهام أن تناله والخطرات أن تحدّه ، والأبصار الإحاطة به ، جلّ عمّا يصفه الواصفون

…dst….

فرائدُ السمْطَين

المجلّد الثاني

الصفحة 133 –

http://www.alhassanain.com/arabic/book/book/holy_prophet_and_ahlul_bayt_library/general_books/faraed_alsemtain/10.html#32

 

Kesimpulan sama dengan riwayat kedua diatas, sumber riwayat dari syiah (Ibn Babawaih) dan sangat bermasalah karena ada rawi yang bernama Abu al-Mufadhdhol al-Syaibani.

Iklan
Kategori:Imamah
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: