Arsip

Posts Tagged ‘Himbauan’

Note dari akun Awi Sirep 11

HIMBAUAN DAN NASEHAT DARI SESEPUH HABAIB HADRAMAUT DAN HAROMAIN

by Awi Sirep on Friday, December 4, 2009 at 8:15pm ·

Berita mengenai adanya beberapa oknum [peribadi] Habaib ‘Alawiyyin di Indonesia dan di beberapa negara yang terpengaruh dengan aliran sesat Syi’ah Imamiyyah Itsna ‘Asyariyyah atau yang sekarang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait, telah membuat para sesepuh dan tokoh-tokoh Habaib di Hadramaut dan Haromain (Mekah dan Madinah) perihatin dan resah.

Karenanya sehubungan dengan diadakannya Musyawarah Rabithah Alawiyah di Jakarta, mereka sepakat memberikan himbauan, serta mengingatkan agar para ‘Alawiyyin dimanapun mereka berada, tetap berpegang teguh dengan ‘aqidah Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah, serta waspada dan tidak terpengaruh dengan ahli bid’ah (Syi’ah, Khawarij, Mu’tazilah, [Wahabi] dan lain lain ).

Himbauan ini telah dibacakan dan disampaikan kepada hadirin saat Musyawarah Rabithah Alawiyah di Jakarta. Semoga himbauan dan nasehat dari para sesepuh Habaib ini dapat menyadarkan mereka yang sudah terjerumus kedalam aqidah yang menyimpang dari aqidah yang diyakini dan diikuti oleh salafunassholeh.

بسم الله الرحمن الرحيم
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة – والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإ يمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤؤف رحيم- ياآيهاالذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
الحمد لله ولي التوفيق, يهدى الله لنوره من يشاء, وصلى الله و سلم على عبده ورسوله المصطفى سيد المرسلين, و خاتم النبيين, و على آله و اهل بيته الطاهرين, وأصحابه الصادقين المفلحين, وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

Dari Ulama, Munsib dan tokoh-tokoh keluarga Abi Alawi di Hadramaut dan al-Haramain

Kepada

Pengurus Rabithah Alawiyah dan anggota-anggota khususnya dan Alawiyin di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

Sesungguhnya kami mengingatkan saudara sekalian atas ni’mat Allah سبحانه وتعالى yang diberikan berupa bersambungnya nasab kalian kepada tokoh-tokoh ulama yang benar dan jernih dari golongan keluarga Abi ‘Alawi keturunan Imam ‘Alwi bin ‘Ubaidillah bin Imam al-Muhajir Ilallah Ahmad bin ‘Isa [‘Isa al-Rumi bin Muhammad al-Naqib bin ‘Ali al-Uraidhi bin Ja’far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Hussin al-Sibth putera kepada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah al-Zahra’ binti Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم.] yang merupakan intisari dari Ahlu Bait Nabi صلى الله عليه وآله وسلم, yang menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mewariskan sifat-sifat kenabian, wara’, zuhud, istiqamah dalam melakukan da’wah kejalan Allah سبحانه وتعالى serta mempunyai derajat yang tinggi.

Bersambungnya nasab kepada mereka mengharuskan kalian mengikuti jejak mereka dan menghiasi serta memenuhi diri kita dengan sifat-sifat mereka yang baik dan terpuji serta melipatgandakan rasa tanggungjawab kalian dalam menjaga dan melaksanakan amanah di jalur mereka, memberikan manfaat kepada masyarakat dan bangsa.

Dan kami menegaskan kepada saudara-saudara mengenai urusan seputar Rabithah Alawiyah agar tetap kukuh dan istiqamah di atas aturan-aturan dan landasan yang telah disusun oleh para pengasas dan pengurusan Rabithah ‘Alawiyah terdahulu yang berjalan di atas thariqah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, mengikuti madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali ) dan jalan al-Asya’irah yang suci.

Keluarga Abi ‘Alawi adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari golongan yang terbanyak dari umat (as-Sawaadil ‘Adzhom) iaitu Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mereka dalam i’tiqad berpegang kepada manhaj al-Asya’irah dan dalam masalah furu’ (fiqih) berpegang kepada madzhab Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Muthalibi serta berjalan diatas manhaj tasawuf yang suci, jauh dari bid’ah-bid’ah dan penyimpangan. Maka hati-hatilah untuk merubah sesuatu dari apa yang telah mereka tetapkan atau menyimpang dari jalan dan aturan-aturan mereka, atau mengganti dengan manhaj selain manhaj mereka, walaupun bagaimana bentuknya.

Sebagaimana syair Imam al-Haddad :

Silsilah sanad mereka berantai sampai kepada Rasulullah
Dari ayah ayahnya hingga kakeknya yang mulia.

Demi Allah, jagalah amanah ini di dalam menjalankan roda perhimpunan Rabithah Alawiyah, sebagaimana hal itu telah dilaksanakan oleh para pendiri terdahulu dan kepengurusannya yang kemudian.

Di samping itu jagalah amanah ini di dalam keluarga, anak-anak lelaki dan anak-anak wanita kalian, kenalkan mereka tentang kedudukan dan thariqah para salafus sholihin serta menjaganya, dan pautkan hati keluarga dan anak-anak kalian dengan mereka, karena dalam perkara tersebut terdapat kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Semoga Allah swt memberikan taufiq untuk kesuksesan Rabithah Alawiyah di tangan kalian dan mempermudah segala urusan sebagaimana Allah Ta’ala telah memudahkan urusan para sholihin.

Semoga Allah Ta’ala menjadikan kami dan saudara-saudara dari golongan orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, yang berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan lain yang membawa memisahkan engkau dari jalan Allah Ta’ala.

وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

27 Tokoh Ulama Habaib dan Munsib Yang Menanda Tangani Himbauan

Al-Habib ‘Abdullah bin Muhamad bin ‘Alwi Bin Syihab – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib Salim bin ‘Abdullah asy-Syathiri – Tokoh Ulama dan Pimpinan Ribat Tarim ;
Al-Habib Zein bin Ibrahim Bin Smith – Tokoh Ulama dan Pimpinan Ribat al-Jufri, Madinah al-Munawarah;
Al-Habib ‘Ali Masyhur bin Muhamad bin Salim bin Hafidz – Ketua Majlis Fatwa Tarim;
Al-Habib Muhsin bin Abu Bakar al-Muhdar – Tokah ‘Alawiyyin San’a, Yaman;
Al-Habib Hasan bin Umar al-Haddad – Munsib Makam al-Imam al-Haddad;
Al Habib ‘Aidarus bin ‘Umar bin ‘Alwi al-Kaff – Rektor Universiti al-Ahqaf, Hadramaut;
Al-Habib ‘Ali bin Muhummad bin ‘Alwi Bin Syihab – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib ‘Aidarus bin ‘Abdullah Bin Smith – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib ‘Umar bin Muhamad bin Salim bin Hafidz – Tokoh Ulama dan Pimpinan Darul Mustafa, Tarim;
Al-Habib Muhamad bin Muhsin Bin Syaikh Abu Bakar – Tokoh Ulama;
Al-Habib Hasan bin Ahmad Bin Syaikh Abu Bakar – Munsib Bin Syaikh Abubakar;
Al-Habib Hamid bin Muhammad Hamid Ba‘Alawi – Imam Masjid Ba‘Alawi;
Al-Habib Husein bin ‘Aidarus ‘Aidid – Imam Masjid Maula ‘Aidid;
Al-Habib Syaikh bin ‘Abdullah bin Salim al-Habsyi – Munsib Aal Ahmad bin Zein al-Habsyi;
Al-Habib Sholeh bin ‘Abdul Qadir al-Hamid – Munsib Aal Hamid;
Al-Habib Abdurrahman bin ‘Ali al-Habsyi – Munsib Makam Habib ‘Aidarus bin ‘Umar al-Habsyi;
Al-Habib Husein bin ‘Abdul Qadir Balfaqih – Munsib Balfaqih;
Al-Habib Hasan bin Muhamad bin Abdullah Bin Syihab – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib Hamid bin Muhamad bin ‘Abdullah Bin Syihab – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib ‘Abdullah bin ‘Ali al- ‘Atthas – Munsib al-‘Atthas;
Al-Habib Muhammad bin ‘Alwi al-‘Aidarus – Imam Masjid as-Saqqaf;
Al-Habib Muhammad bin ‘Umar as-Saqqaf – Imam Masjid ‘Ali bin ‘Abdullah as-Saqqaf;
Al-Habib Ahmad bin ‘Alwi bin ‘Ali al-Habsyi – Anggota Majlis Ulama Seiwun;
Al-Habib Hasyim bin Abdul Qadir al-Habsyi – Ketua Ulama Hadramaut dan Munsib Al Rous;
Al-Habib ‘Abdurrahman bin Muhammad as-Saqqaf – Ulama Hadramaut;
Al-Habib ‘Ali bin ‘Abdul Qadir al-Habsyi – Munsib al-Habsyi, Seiwun.

—-
Habib Ali Bungur, Habib Ali Kwitang, Habib Salim JindanSedikit petikan dari kitab yang dikarang oleh al-Muhaddits al-Habib Salim bin Ahmad Bin Jindan (wafat 16 Rabiulawwal 1389/ 1 Jun 1969 di Jakarta) di dalam kitabnya al-Ra’ah al-Ghamidhah fi Naqdhi Kalam al-Rafidhah, mengenai golongan yang membenci para shahabat …

(kitab ini telah dialihbahasakan dari bahasa Indonesia oleh Lujnah Penyelidikan Yayasan Sofa Negeri Sembilan dan di terbitkan oleh Sofa Production denga judul Fitnah Syiah)

Hadits ini telah diriwayatkan oleh ramai sahabat termasuklah Imam ‘Ali, Fathimah, Ummu Salamah, al-Hasan, Anas bin Malik, Jabir al-Anshari, Ibn ‘Abbas dan ‘Iyadh al-Anshari رضي الله عنهم. Kesemua mereka telah mendengar dan meriwayatkan daripada Rasulullah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, bahwa Baginda صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bersabda:

سيأتي من بعدي قوم لهم نبز يقال الرافضة فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون

Setelah kewafatanku, akan muncul satu kaum yang bergelar Rafidhah. Sekiranya kamu menemui mereka, bunuhlah mereka kerana sesungguh mereka adalah kaum yang mempersekutukan Tuhan.

‘Ali رضي الله عنه berkata: aku bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah ciri-ciri mereka? Baginda صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bersabda: Mereka menyanjungimu dengan sesuatu yang tidak ada padamu.

Hadits yang sama turut diriwayatkan oleh Abu zar al-Harawi dari Jabir, Ibn Umar al-Hasan رضي الله عنهم. Diriwayatkan oleh al-Zahabi daripada Ibn ‘Abbas رضي الله عنهما berkata: Rasulullah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bersabda:

يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرفضة يرفضون الإسلام فاقنلوهم فإنهم مشركون

Pada akhir zaman nanti, akan muncul suatu kaum yang digelar Rafidhah, mereka menolak Islam. Maka bunuhlah mereka kerana sesungguhnya mereka adalah golongan yang mempersekutukan Tuhan.

Di riwayatkan oleh Imam al-Dar Qutni daripada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib كرم الله وجهه, beliau berkata: Aku bertanya Rasulullah tentang ciri-ciri mereka, lalu Baginda صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bersabda:

ينتحلون حب أهل البيت وليسوا كذلك وعلامة ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر

Mereka seolah-olah mencintai ahli keluarga Nabi صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, padahal mereka tidak sedemikian dan tandanya ialah mereka mencaci Abu Bakar dan ‘ Umar رضي الله عنهما

Diriwayatkan juga daripada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib كرم الله وجهه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bersabda (maksudnya): “Wahai ‘Ali, kamu akan masuk syurga. Wahai ‘Ali kamu akan masuk syurga. Wahai ‘Ali kamu akan masuk syurga. Kelak akan ada suatu kaum yang digelar Rafidhah. Jika kamu menemui mereka, perangilah mereka.” Lalu beliau berkata: Wahai Nabi Allah, apakah tanda-tanda mereka? Baginda صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bersabda: Mereka tidak pernah dilihat mengerjakan sholat berjemaah dan tidak juga mengerjakan sholat Jum’at.

Mereka juga mencela Abu Bakar dan Umar. – Tamat petikan dari buku Fitnah Syiah.

Didalam hadits riwayat at-Tirmidhi dan al-Khatib, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bersabda:

إذارأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا: لعنة الله على شركم

Jika kalian melihat orang-orang yang mencaci para shahabatku, maka katakanlah kepada mereka: Laknat Allah atas kejahatan kamu.

http://al-fanshuri.blogspot.com/2009/03/bahaya-jarum-halus-syiah.html

Iklan
Kategori:Ajaran Sesat Tag: